Leidimai medžių pjovimui

Leidimai medžių pjovimui genėjimui

Leidimai medžių pjovimui, genėti ar kitaip pertvarkyti išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 01 31 d. įsakymu Nr. DI-87 ,,Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu“.

Medžių ir krūmų priežiūros, pjovimo ir persodinimo tvarką nustato, ne miško žemėje augančių saugotinų medžių ir krūmų apsaugos, priežiūros ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo reikalavimus. Saugotinus medžius ir krūmus nupjauti, persodinti ar genėti galima tik gavus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą, leidimai medžių pjovimui, genėti ar persodinti saugotinus medžius ir krūmus gali būti išduodami tik žemės valdytojui, savininkui ar nuomotojui, kuriems yra pavesta prižiūrėti želdinius.

Nupjaunamų saugotinų medžių ir krūmų vertę prieš išduodant leidimą apskaičiuoja Aplinkos apsaugos skyrius. Medžių ir krūmų vertė yra nustatoma patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. DI-343 ,,Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais“ Apskaičiuota suma pervedama į savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programa. Atkuriamoji vertė neskaičiuojama, kai medžiai ir krūmai yra pavojingai pasvirę, išpuvę, drevėti, sausuoliai arba vykdomi želdinių rekonstrukcijų projektai. Lėšos surinktos už nupjautus medžius ir krūmus yra tikslinės paskirties ir jos naudojamos naujų medelių ir krūmų sodinimui kitose miesto vietose, finansuojamos medelių ir krūmų įsigijimo išlaidos, pagal suderintus apželdinimo ar želdinių rekonstrukcijų projektus.

Leidimai medžių pjovimui išduodami tokiems medžiams, kurių kamienai išpuvę, aplūžę, pavojingai pasvirę daugiau negu 60 laipsniu kampu ar yra džiūstantys, ligoti, užpulti kenkėjų arba praradę estetinę vertę.

Už tinkamą želdinių priežiūrą atsako valstybinės ir nuomojamos žemės valdytojai, bei privačių valdų savininkai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2008 m. sausio 18 d. įsakyme Nr.DI-45 patvirtintomis taisyklėmis uždraudė tokius medžių genėjimus, kai yra nupjaunamos lajos, bet kokiame aukštyje, paliekant bešakius kamienus ir taikomas nupjaustymo būdas, kuomet nupjaunamos storosios (skeletinės) šakos paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius – stagarus. Vykdant medžių ir krūmų genėjimo darbus būtina vadovautis Aplinkos ministerijos išleistu leidiniu ,,Medžių ir krūmų genėjimo pagrindai”. Pagrindinai yra taikomi tik du genėjimo būdai: tai lajų retinimas ir lajų pakėlimas. Genėjimo darbai yra specifiški, todėl yra geriau, kai tokius darbus atlieka specialistai, nes tada išvengiama niekuo nepateisinamo medžių žalojimo.

Nors prie kiekvieno išduodamo leidimo pridedamos rekomendacijos, kaip turėtų būti apgenėti medžiai, tačiau pažeidimų yra daug, kai tokius medžių genėjimo darbus atlieka neatestuotos įmonės ar žemės savininkai, bei naudotojai. Kontroliuojantys aplinkos apsaugos inspektoriai turi sugriežtinti augančių medžių genėjimo kontrolę. Leidimai medžių pjovimui turi būti išduodami tik atidžiai ir atsakingai patikrinus būtinybę medžių pjovimui.

Nuostoliai padaryti gamtai, sužalojus ar sunaikinus augmeniją apskaičiuojami, kai yra padaromas medžių ir krūmų žalojimas, pažeidžiant gyvybines funkcijas, yra:

 • medžių genėjimas, nesilaikant medžių ir krūmų genėjimo reikalavimų;
 • žievės lupimas nuo kamieno;
 • kamieno tašymas ar kapojimas;
 • išrovimas;
 • žemės nukasimas nuo šaknų;
 • dalies šaknų nukirtimas ar kitoks pašalinimas;
 • pažeidimas cheminėmis medžiagomis.
 • Medžių pjovimas be leidimo

Todėl tinkamai atliktas medžių pjovimas neužtraukia administracinės atsakomybės. Šį darbą patikėkite šios srities profesionalams medžių pjovėjams.

Medžių pjovimo leidimai Vilniuje, jų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui Vilniaus mieste

Paslaugos aprašymas Paslauga apima medžių pjovimo leidimai bei juos kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Vilniaus mieste.
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas. (Spausti atsisiuntimui)
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 4. Žemės sklypo planas.
 5. Patvirtintas (suderintą) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis bei specialusis planai.
Dokumentai iš registrų 1. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai.
Paslaugos kategorija Saugotini želdiniai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 40 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Želdynų poskyris
Paslaugos vadovas Gintautas Runovičius Tel. (8 5) 211 2418
Paslaugos administratorius Pranciškus RinkevičiusTel. (8 5) 211 2165

Medžių pjovimo leidimai Vilniuje, jų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui Vilniaus mieste

Prašymas (spausti atsisiuntimui)

Paslaugos aprašymas Aplinkos apsaugos skyrius išduoda medžių pjovimo leidimus Kaune kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje.
Aprašymas interesantui Aplinkos apsaugos skyrius išduoda medžių pjovimo leidimus Kaune kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje.

 1. prašymą;
 2. žemės sklypo ribų planą;
 3. suderintą želdinių pertvarkymo projektą;
 4. namo gyventojų sutikimą.

PRIIMAMOJO INTERESANTŲ APTARNAVIMO POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
1 darbo vieta Miesto ūkis, viešieji pirkimai, privatizavimas Vyr. specialistė
Dalia Balandienė
tel. : 8 (37) 20 72 58
Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8 – 17 val.
Antradienį 8 – 17 val.
Trečiadienį 8 – 17 val.
Ketvirtadienį 8 – 17 val.
Penktadienį 8 – 15.45 val.

Paslaugos kategorija Aplinkos apsauga
Atnaujinimo data 2011.11.15
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Radeta Savickienė
Paslaugos vykdytojas Ovidijus Petrulis