Medžių genėjimo ypatumai

Galiausiai, kad ir kaip norėjote išsaugoti medį jį genėdami ar dalinai sumažindami jo dydį Jūs privalėsite ji nupjauti dėl pavojaus Jums ar Jūsų turtui. Kad to išvengti siūlome pasirinkti šiuos genėjimo budus :

  1. Lajų retinimas – pagrindinis ir dažniausiai taikomas genėjimo būdas. Kartais net optimalioje aplinkoje nepalankiais periodais šaknys nepajėgia aprūpinti derančių medžių maisto medžiagomis ir vandeniu. Medžiams augant pagausėjusi ir išvešėjusi lapija pradeda stelbti žemutines ir lajos viduje esančias šakas. Pritrūkus maisto medžiagų ir saulės šviesos jos nusilpsta ir pradeda džiūti.

Sausos, net ir smulkios šakelės lūždamos ir krisdamos žemyn laužia kitas šakas ir kelia grėsme žmonėms. Todėl periodiškai lajas reikia retinti išpjaunant iki 20 % smulkesnių trečios eilės ir žemesnio rango šalutinių šakų.

  1. Lajos pakėlimo – visuotinai pripažintu genėjimo būdu – vadinamas medžių genėjimas, kai palaipsniui pašalinamos žemutinės šakos, kol bešaknis kamienas iki pirmųjų gyvų šakų stiebiasi ne mažiau kaip 2,4 – 3,2 m, o reikalui esant lajas galima pakelti net ir iki 7-8 m. Aukščio.

Pakeltos lajos netrukdo transportui ir pėstiesiems, pagerina gretimų pastatų žemutinių aukštų apšvietimą.

Apgenėjus apatines šakas sustiprėja viršūnė, nes gauna daugiau reikiamos energijos iš šaknų sistemos.

  1. Lajų pažeminimas – dar vadinamas viršutiniu poliardiravimu intensyvus visų arba daugumos šakų šalinimas nuo pat kamieno taip pat vadinamas poliardiravimu. Bet koks poliardiravimas – tai lajų apipaustymas o ne žeminimas. Lajas žeminti galima tik tais atvejais kai medis buvo parinktas neatitinkančios erdvės medžio dydžiui. Medžiams augant paaiškėja, kad jų lajomis jie dengia antrųjų, trečiųjų aukštų langus, o jas dar aukštinti nėra galimybių dėl ribotų įgimtųjų gabaritų. Lygiai taip pat nutinka ir su elektros oro linijomis. Šis medžių genėjimas yra vienas paprasčiausių.

Nesilaikant visuotinai pripažinto genėjimo principų dėl viršūnės išsaugojimo šiuo budu trumpinamos viršūnės, tačiau nedaugiau kaip 1,5-2 metrus. Nuo viršutinės kamieno dalies nupjaunamos visos šoninės šakos, kad susiformuotu vilkaūgliai toje kamieno dalyje. Praėjus metams laiko vilkaūgliai yra trumpinami, kad toliau šakotųsi. Tokiu būdu yra suformuojama nauja viršūnė.

  1. Lajų apipjaustymas – medžio skeletinių, jų tarpe ir pagrindinių šakų apipjaustymas, kartais dar vadinamas ir laju redukavimu. Nors pastarajam terminui dažniau teikiama kita prasmė, lajos dalinis pakeitimas, kai papildomai pašalinamos ištisos arba patrumpinamos  1/4 iki 1/3 ilgio keletas (dažniausiai 2-3 ) storųjų šakų. Tačiau net ir tuo atveju kai planuojama šalinti keletą šakų ištisai, rekomenduojama pirmajame etape jas patrumpinti 1/4 – 1/3 ilgio, o galutinai nupjauti po metų.