Medžių genėjimas

Pjovėjų įmonė ilgą laika pradirbusi medžių genėjimo, formavimo srityje gali Jums padėti atlikti visus darbus ar   bent jau patarti, kaip tai padaryti patiems.

Medžių genėjimas: paskirtis – išsaugoti ir palaikyti kiekvieno medžio įgimtą lajos formą ir kontūrų plastikos savitumą. 

Tai yra vienas iš svarbiausių ir sudėtingiausiu darbų. Šis darbas yra savitas tuo, kad kiekvienai medžių rūšiai ir želdyno paskirčiai turi būti taikomi skirtingi genėjimo būdai ir tinkamai parinktas metu laikas.

Pavėluotas ar nemokšiškas medžių genėjimas – reiškia neatitaisomai suluošinti ar nusilpninti medžius, o save pasmerkti dar didesniems genėjimo darbams.

Žemiau esančiose nuotraukose, matome suluošintus medžius.

medziu genejimas

medziu genejimasKad taip nenutiktų, medžiai turėtu būti parinkti prieš sodinimą atsižvelgiant į jų brandaus amžiaus dydį ir vietą, kurioje jie bus sodinami.

Tyrimai parodė, kad nupjovus medžių viršūnę jo augimo nesustabdysim, o tik pabloginsim padėtį. Medžiams gyvybiškai svarbu yra turėti dominuojančią viršūnę.  Be jos medis netenka lajos formos ir šoninės šakos sparčiai ima augti į šalis. Iš horizontalių šoninių šakų pradeda formuotis keliasdešimt viršūnių  Naujiems ūgliams sužaliavus, pro juos nepatenka saulės šviesos apatinėms šakoms ir esančioms arčiau kamieno. Nupjovus storas šakas ar viršūnės tose vietose priauga daug naujų ūglių, kurie augdami sunaudoja energiją reikalingą pagrindiniai medžio gyvybei palaikyti. Neretai tose vietose, kur buvo nupjautos šakos atsiveria žaizdos ar pradeda luptis žievė dėl patekusios infekcijos. Laiku nesustabdžius šio proceso medyje atsiranda puvinys  Galiausiai, kad ir kaip norėjote išsaugoti medį jį genėdami ar dalinai sumažindami jo dydį Jūs privalėsite ji nupjauti dėl pavojaus Jums ar Jūsų turtui. Kad to išvengti siūlome pasirinkti šiuos genėjimo budus :

  1. Lajų retinimas – pagrindinis ir dažniausiai taikomas genėjimo būdas. Kartais net optimalioje aplinkoje nepalankiais periodais šaknys nepajėgia aprūpinti derančių medžių maisto medžiagomis ir vandeniu. Medžiams augant pagausėjusi ir išvešėjusi lapija pradeda stelbti žemutines ir lajos viduje esančias šakas. Pritrūkus maisto medžiagų ir saulės šviesos jos nusilpsta ir pradeda džiūti.

Sausos, net ir smulkios šakelės lūždamos ir krisdamos žemyn laužia kitas šakas ir kelia grėsme žmonėms. Todėl periodiškai lajas reikia retinti išpjaunant iki 20 % smulkesnių trečios eilės ir žemesnio rango šalutinių šakų.

  1. Lajos pakėlimo – visuotinai pripažintu genėjimo būdu – vadinamas medžių genėjimas, kai palaipsniui pašalinamos žemutinės šakos, kol bešaknis kamienas iki pirmųjų gyvų šakų stiebiasi ne mažiau kaip 2,4 – 3,2 m, o reikalui esant lajas galima pakelti net ir iki 7-8 m. Aukščio.

Pakeltos lajos netrukdo transportui ir pėstiesiems, pagerina gretimų pastatų žemutinių aukštų apšvietimą.

Apgenėjus apatines šakas sustiprėja viršūnė, nes gauna daugiau reikiamos energijos iš šaknų sistemos.

  1. Lajų pažeminimas – dar vadinamas viršutiniu poliardiravimu intensyvus visų arba daugumos šakų šalinimas nuo pat kamieno taip pat vadinamas poliardiravimu. Bet koks poliardiravimas – tai lajų apipaustymas o ne žeminimas. Lajas žeminti galima tik tais atvejais kai medis buvo parinktas neatitinkančios erdvės medžio dydžiui. Medžiams augant paaiškėja, kad jų lajomis jie dengia antrųjų, trečiųjų aukštų langus, o jas dar aukštinti nėra galimybių dėl ribotų įgimtųjų gabaritų. Lygiai taip pat nutinka ir su elektros oro linijomis. Šis medžių genėjimas yra vienas paprasčiausių.

Nesilaikant visuotinai pripažinto genėjimo principų dėl viršūnės išsaugojimo šiuo budu trumpinamos viršūnės, tačiau nedaugiau kaip 1,5-2 metrus. Nuo viršutinės kamieno dalies nupjaunamos visos šoninės šakos, kad susiformuotu vilkaūgliai toje kamieno dalyje. Praėjus metams laiko vilkaūgliai yra trumpinami, kad toliau šakotųsi. Tokiu būdu yra suformuojama nauja viršūnė.

  1. Lajų apipjaustymas – medžio skeletinių, jų tarpe ir pagrindinių šakų apipjaustymas, kartais dar vadinamas ir laju redukavimu. Nors pastarajam terminui dažniau teikiama kita prasmė, lajos dalinis pakeitimas, kai papildomai pašalinamos ištisos arba patrumpinamos  1/4 iki 1/3 ilgio keletas (dažniausiai 2-3 ) storųjų šakų. Tačiau net ir tuo atveju kai planuojama šalinti keletą šakų ištisai, rekomenduojama pirmajame etape jas patrumpinti 1/4 – 1/3 ilgio, o galutinai nupjauti po metų.

Kiekviena karta genint medžius svarbu pasirinkti tinkamus įrankius. Jei planuojate karpyti tik naujus ūglius, Jums užteks ir sekatorių

 

Kyla klausimų ? Reikalingas profesionalus patarimas?

Skambinkite telefonu  8 646 88298  

Patarimai nieko nekainuoja 

 

Norite sužinoti genėjimo kainą? Skambinkite arba parašykite. 

Atsakysime per 1 val.

medžių genėjimasStoresnes šakas kaip 5 cm. Rekomenduojama pjauti pjūkleliais. Genėjimui skirti pjūklai skiriasi nuo įprastų, metalo sandara ir dantukais.medžių genėjimas

 

 

Jei atsirado poreikis nupjauti dar stambesnes šakas, Jums prireiks motorinio pjūklo. Svarbu žinoti, kad įrankiai turi būti aštrus. Pjovimo vieta turi būti be atplaišų ir kuo lygesnė. Sekatoriai turėtu netraiškyti kerpamos šakelės ir kirpimą užbaigti vienodai lygiai.