Kaip ir visame pasaulyje taip ir Lietuvoje klimatas po truputį keičiasi. Vasaros metu, po didelių karščių susiliejus karšto ir šalto oro masėms, prasideda škvalai, ima siausti uraganiniai vėjai. Vėjas, tai pagrindinis medžių pjovėjų konkurentas, dirbantis kaip vilkas miške sanitaru, išlaužantis senus, ligotus ar silpnai įsikabinusius į dirvą medžius. Pažiūrėkime į medžius esančius kapinėse ar visai šalia visuomeninių pastatų tokių kaip mokyklos, vaikų darželiai ar gydymo įstaigos. Dauguma medžių netolimoje ateityje taps potencialia vėjo auka, labai tikintis, kad tai bus auka kuri nesukels materialinių nuostolių, o dar baisiau, kad kad nesukeltų praradimo skausmo žmogui.
Iš tiesų, visada yra išeitis, visada yra sprendimai kurie sumažina riziką, kaip kad tokie inžinierių sprendimai kaip saugos diržai automobiliuose, taip ir tokiais atvejais reikia pasitikėti profesionalų medžių pjovėjų sprendimais,  kurie žino kaip teisingai atliekamas avarinių ir ne tik medžių pjovimas, medžių genėjimas.

Vieni iš tokių profesionalų Lietuvoje esame mes – UAB „Pjovėjai“. Tikrai dauguma esate mus matę ne vien reklaminiuose stenduose, bet ir dirbančius miestų gatvėse, kur dažniausiai stovėdami auto bokštelio keltuve genime medžius, kurių neprižiūrima lapija per eilę metų sugebėjo įsilieti į elektros tinklų oro linijų laidus. Daugumos savivaldybių ( tikriausiai jau nebėra Lietuvoje nė vienos kurioje nesame pjovę ar genėją medžių) kapinėse, kur medžiai labai seni ir jų nupjovimui reikalinga patirtis ir kantrybė. Iškyla natūralus klausima- kantrybė? Kam? Paprastai ir atsakysime, kai aplink medį paminklai, antkapiai, mes lipame į medį naudodamiesi alpinistine ( šiuo atveju pritaikyta medžių pjovimui, arboristine) įranga ir iš lėto gabalas po gabalo leidžiame medį bei jo šakas žemyn. Kam to reikia? Kiekvienas netikslus žingsnis priartina prie turto sudaužymo, o nei mes nei Jūs nenorite patirti nuostolių. Taip, dėl įvairių trečiųjų šalių veiksnių ( vėjo gūsiai ir t.t ) galimi ir nuostoliai, tačiau mūsų visa darbinė veikla yra apdrausta didžiausioje Lietuvos draudimo kampanijoje, tad materialūs nuostoliai visada bus atlyginti. Toks pats medžių pjovimo ar genėjimo principas kaip kapinėse naudojamas, kai medžiai šalia pastatų, elektros oro linijų ar kitų statinių.

Lietuvoje gyvena daug darbščių žmonių, kurie sakys, kad ir mes patys galime atlikti tokius darbus, taip sutaupydami kelis  eurus. Teisingai, nupjauti medį tuščiam lauke daug pastangų nereikia. Išgenėti taip pat. Bet prisiminkime, kad tik tinkamai išgenėjus medį sumažiname riziką, kad jį išvers ar aplaužys vėjas. Teisingai išretinus lają ir taip sumažinus lapų kiekį, vėjas lengviau praskuodžia tarp šakų, nes  nesusidaro  burė. Dažnai pasitaiko, kad žmonės neturėdami arboristinės (alpinistinės) įrangos ir neišmanydami kaip teisingai atliekamas medžių genėjimas, juo tik dar labiau sužaloja.  Genėdami medžius nupjauna apatines šakas, nes iki viršutinių neužlipa ir toks medis atrodo kaip palmė. Gražu? Galbūt. Bet kai  visas svoris lieka viršūnėje ant aukšto kamieno, tik klausimas kada ta viršūnė atsidurs ant žemės ar automobilio stogo.

Tik priimdami teisingus sprendimus ir pasikliaudami profesionalais galite užsitikrinti savo ir savo turto saugumą.  Kur mus rasti? Kreipkitės telefono numeriu +370 646 88298. Kas mes? Kaip mes dirbame? Ką apie mus rašo? Reikia rekomendacijų? Ieškokite https://www.pjovejai.lt